Previous
Don Pasquale, Glyndebourne Tour 2015. Don Pasquale (José Fardilha) and Ernesto (Tuomas Katajala). Photographer: Tristram Kenton
Next

Don Pasquale, Glyndebourne Tour 2015. Don Pasquale (José Fardilha) and Ernesto (Tuomas Katajala). Photographer: Tristram Kenton

Don Pasquale Tour 2015