Alexander Oliver

Details

  • Position: Singer
  • Nationality: Scottish
  • Voice Type: Tenor

Chorus 1967 – 69.

Performances

Don Giovanni / Glyndebourne Touring Opera 1968(Theatre Royal, Newcastle)

Don Giovanni / Glyndebourne Touring Opera 1968(Royal Court Theatre, Liverpool)

Don Giovanni / Glyndebourne Touring Opera 1968(Opera House, Manchester)

Don Giovanni / Glyndebourne Touring Opera 1968(Lyceum Theatre, Sheffield)

Don Giovanni / Glyndebourne Touring Opera 1968(New Theatre, Oxford)

Die Zauberflote / Glyndebourne Touring Opera 1968(Opera House, Manchester)

Die Zauberflote / Glyndebourne Touring Opera 1968(Theatre Royal, Newcastle)

Die Zauberflote / Glyndebourne Touring Opera 1968(Royal Court Theatre, Liverpool)

Die Zauberflote / Glyndebourne Touring Opera 1968(Lyceum Theatre, Sheffield)

Die Zauberflote / Glyndebourne Touring Opera 1968(New Theatre, Oxford)

Die Entfuhrung / Glyndebourne Touring Opera 1969(Opera House, Manchester)

Die Entfuhrung / Glyndebourne Touring Opera 1969(Grand Theatre, Leeds)

Die Entfuhrung / Glyndebourne Touring Opera 1969(Royal Court Theatre, Liverpool)

Die Entfuhrung / Glyndebourne Touring Opera 1969(Theatre Royal, Nottingham)

Die Entfuhrung / Glyndebourne Touring Opera 1969(Glyndebourne)

Die Entfuhrung / Glyndebourne Touring Opera 1969(Theatre Royal, Newcastle)

The Rising Of The Moon / Glyndebourne Festival 1970(Glyndebourne)

Die Zauberflote / Glyndebourne Festival 1970(Glyndebourne)

Cosi Fan Tutte / Glyndebourne Touring Opera 1970(Opera House, Manchester)

Cosi Fan Tutte / Glyndebourne Touring Opera 1970(New Theatre, Oxford)

Cosi Fan Tutte / Glyndebourne Touring Opera 1970(Theatre Royal, Newcastle)

Cosi Fan Tutte / Glyndebourne Touring Opera 1970(Theatre Royal, Nottingham)

Cosi Fan Tutte / Glyndebourne Touring Opera 1970(Kings Theatre, Southsea)

Cosi Fan Tutte / Glyndebourne Touring Opera 1970(Rosehill Theatre, Whitehaven)

Ariadne Auf Naxos 2nd / Glyndebourne Festival 1971(Glyndebourne)

The Rising Of The Moon / Glyndebourne Festival 1971(Glyndebourne)

Il Turco In Italia / Glyndebourne Touring Opera 1971(Royal Court Theatre, Liverpool)

Il Turco In Italia / Glyndebourne Touring Opera 1971(King's Theatre, Edinburgh)

Il Turco In Italia / Glyndebourne Touring Opera 1971(Gaumont Theatre, Southampton)

Il Turco In Italia / Glyndebourne Touring Opera 1971(Grand Theatre, Leeds)

Il Turco In Italia / Glyndebourne Touring Opera 1971(Theatre Royal, Norwich)

Il Turco In Italia / Glyndebourne Touring Opera 1971(Theatre Royal, Newcastle)

Ariadne Auf Naxos 2nd / Glyndebourne Festival 1972(Glyndebourne)

Il Ritorno D'Ulisse / Glyndebourne Festival 1972(Glyndebourne)

Il ritorno d'Ulisse / Proms performance 1972(Royal Albert Hall, London)

Il ritorno d'Ulisse / Glyndebourne Festival 1973(Glyndebourne)

Il ritorno d'Ulisse / Television performance 1973(Glyndebourne)

Die Zauberflote / Glyndebourne Festival 1973(Glyndebourne)

Idomeneo / Glyndebourne Festival 1974(Glyndebourne)

Intermezzo / Glyndebourne Festival 1974(Glyndebourne)

Idomeneo / Television performance 1974(Glyndebourne)

Intermezzo / Glyndebourne Festival 1975(Glyndebourne)

Il Ritorno D'Ulisse / Glyndebourne Festival 1979(Glyndebourne)

Cosi Fan Tutte / Glyndebourne Touring Opera 1979(Glyndebourne)

Cosi Fan Tutte / Glyndebourne Touring Opera 1979(Theatre Royal, Norwich)

Cosi Fan Tutte / Glyndebourne Touring Opera 1979(Gaumont Theatre, Southampton)

Cosi Fan Tutte / Glyndebourne Touring Opera 1979(New Theatre, Oxford)

Cosi Fan Tutte / Glyndebourne Touring Opera 1979(Theatre Royal, Nottingham)

Cosi Fan Tutte / Glyndebourne Touring Opera 1979(Empire Theatre, Liverpool)

Ariadne Auf Naxos 2nd / Glyndebourne Festival 1981(Glyndebourne)

Ariadne auf Naxos 2nd / Proms performance 1981(Royal Albert Hall, London)

Albert Herring / Glyndebourne Festival 1985(Glyndebourne)

Albert Herring / Television performance 1985(Glyndebourne)

Le Nozze Di Figaro / Royal Festival Hall 1987(Royal Festival Hall, London)

The Rake's Progress / Glyndebourne Festival 1989(Glyndebourne)

Albert Herring / Glyndebourne Touring Opera 1989(Teatro Municipale Valli, Reggio Emilia)

Albert Herring / Glyndebourne Touring Opera 1989(Teatro Olimpico, Rome)