Anna Siminska

Details

  • Nationality: Polish
  • Voice Type: Soprano

Performances

La Cenerentola / Glyndebourne on Tour 2010(Glyndebourne)

La Cenerentola / Glyndebourne on Tour 2010(New Victoria Theatre, Woking)

La Cenerentola / Glyndebourne on Tour 2010(The Milton Keynes Theatre)

La Cenerentola / Glyndebourne on Tour 2010(Theatre Royal, Norwich)

La Cenerentola / Glyndebourne on Tour 2010(Theatre Royal, Plymouth)

La Cenerentola / Glyndebourne on Tour 2010(The Regent Theatre, Stoke-on-Trent)