Enea Scala

Details

  • Nationality: Sicilian
  • Voice Type: Tenor

Performances

Don Pasquale / Glyndebourne on Tour 2011(Glyndebourne)

Don Pasquale / Glyndebourne on Tour 2011(New Victoria Theatre, Woking)

Don Pasquale / Glyndebourne on Tour 2011(The Milton Keynes Theatre)

Don Pasquale / Glyndebourne on Tour 2011(Theatre Royal, Norwich)

Don Pasquale / Glyndebourne on Tour 2011(Theatre Royal, Plymouth)

Don Pasquale / Glyndebourne on Tour 2011(New Wimbledon Theatre)

Don Pasquale / Glyndebourne Festival 2013

La finta giardiniera / Glyndebourne Tour 2014(Glyndebourne)

La finta giardiniera / Glyndebourne Tour 2014(New Victoria Theatre, Woking)

La finta giardiniera / Glyndebourne Tour 2014(The Marlowe Theatre, Canterbury)

Count Belfiore / La finta giardiniera, 6 November 2014 (matinee) at The Marlowe Theatre, Canterbury view performance details

La finta giardiniera / Glyndebourne Tour 2014(Theatre Royal, Norwich)

La finta giardiniera / Glyndebourne Tour 2014(The Milton Keynes Theatre)

Count Belfiore / La finta giardiniera, 20 November 2014 (matinee) at The Milton Keynes Theatre view performance details

La finta giardiniera / Glyndebourne Tour 2014(Theatre Royal, Plymouth)