Viktoria Yarovaya

Details

  • Nationality: Russian
  • Voice Type: Mezzo-Soprano

Performances

Rusalka / Glyndebourne Festival 2011(Glyndebourne)

La Cenerentola / Glyndebourne Festival 2012(Glyndebourne)

Hansel und Gretel / Glyndebourne Tour 2013(Glyndebourne)

Hansel und Gretel / Glyndebourne Tour 2013(New Victoria Theatre, Woking)

Hansel und Gretel / Glyndebourne Tour 2013(Theatre Royal, Norwich)

Hansel und Gretel / Glyndebourne Tour 2013(The Marlowe Theatre, Canterbury)

Hansel und Gretel / Glyndebourne Tour 2013(The Milton Keynes Theatre)

Hansel und Gretel / Glyndebourne Tour 2013(Theatre Royal, Plymouth)