Adele Paxton

Details

  • Position: Singer
  • Voice Type: Mezzo-Soprano

Chorus 1988, 91 – 92.

Performances

Kat'a Kabanova / Glyndebourne Touring Opera 1992(Sadlers Wells)

Kat'a Kabanova / Glyndebourne Touring Opera 1992(Theatre Royal, Plymouth)

Kat'a Kabanova / Glyndebourne Touring Opera 1992(Lyceum Theatre, Sheffield)

Kat'a Kabanova / Glyndebourne Touring Opera 1992(Mayflower, Southampton)

Kat'a Kabanova / Glyndebourne Touring Opera 1992(Opera House, Manchester)

Kat'a Kabanova / Glyndebourne Touring Opera 1992(Apollo Theatre, Oxford)