Nicola Morgan

Details

  • Position: Singer
  • Voice Type: Soprano

Chorus 1990 – 1992. GTO 1990 Fidelio Chorus. GTO Chorus 1991-92.

Performances

Jenufa / Glyndebourne Touring Opera 1991(Glyndebourne)

Jenufa / Glyndebourne Touring Opera 1991(Lyceum Theatre, Sheffield)

Jenufa / Glyndebourne Touring Opera 1991(Theatre Royal, Plymouth)

Jenufa / Glyndebourne Touring Opera 1991(Palace Theatre, Manchester)

Jenufa / Glyndebourne Touring Opera 1991(Point Theatre, Dublin)

Jenufa / Glyndebourne Touring Opera 1991(Apollo Theatre, Oxford)

Jenufa / Glyndebourne Touring Opera 1991(Mayflower, Southampton)