Christine Batty

Details

  • Position: Singer
  • Voice Type: Mezzo-Soprano

Chorus 1979 – 80. GTO Chorus 1979-80.

Performances

The Rake's Progress / Glyndebourne Touring Opera 1980(Glyndebourne)

The Rake's Progress / Glyndebourne Touring Opera 1980(Theatre Royal, Norwich)

The Rake's Progress / Glyndebourne Touring Opera 1980(Coventry Theatre, Coventry)

The Rake's Progress / Glyndebourne Touring Opera 1980(Theatre Royal, Nottingham)

The Rake's Progress / Glyndebourne Touring Opera 1980(Gaumont Theatre, Southampton)

The Rake's Progress / Glyndebourne Touring Opera 1980(New Theatre, Oxford)

The Rake's Progress / Glyndebourne Touring Opera 1980(Grand Theatre de Nancy)