Michelle Walton

Details

  • Position: Singer
  • Nationality: English
  • Voice Type: Mezzo-Soprano

Chorus 1991 – 93. GTO Chorus 1990-91.

Performances

Die Lustige Witwe / Royal Festival Hall 1993(Royal Festival Hall, London)

Die Lustige Witwe / Birmingham 1993(Symphony Hall, Birmingham)

La Clemenza Di Tito / Glyndebourne Touring Opera 1993(Theatre Royal, Norwich)

La Clemenza Di Tito / Glyndebourne Touring Opera 1993(Theatre Royal, Plymouth)