Stuart Hopps

Details

  • Position: Choreographer
  • Nationality: English

Performances

Orfeo Ed Euridice / Glyndebourne Festival 1982(Glyndebourne)

Orfeo Ed Euridice / Glyndebourne Touring Opera 1982(Apollo Theatre, Oxford)

Orfeo Ed Euridice / Glyndebourne Touring Opera 1982(Gaumont Theatre, Southampton)

Orfeo Ed Euridice / Glyndebourne Touring Opera 1982(Glyndebourne)

Orfeo Ed Euridice / Glyndebourne Touring Opera 1982(Palace Theatre, Manchester)

Orfeo Ed Euridice / Glyndebourne Touring Opera 1982(Theatre Royal, Norwich)

Orfeo Ed Euridice / Glyndebourne Touring Opera 1982(Theatre Royal, Plymouth)

Orfeo Ed Euridice / Television performance 1982(Glyndebourne)

Song Of Love And Death / Glyndebourne Touring Opera 1993(Apollo Theatre, Oxford)

Song Of Love And Death / Glyndebourne Touring Opera 1993(Mayflower, Southampton)

Song Of Love And Death / Glyndebourne Touring Opera 1993(Palace Theatre, Manchester)

Song Of Love And Death / Glyndebourne Touring Opera 1993(Sadlers Wells)

Song Of Love And Death / Glyndebourne Touring Opera 1993(Theatre Royal, Norwich)

Song Of Love And Death / Glyndebourne Touring Opera 1993(Theatre Royal, Plymouth)